Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ ‘tôi’” – Franz Wright

moonlight winter.jpg

Moonlight, Winter, c. 1940 by Rockwell Kent

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Từ ‘tôi’

Khó thở hơn
ở gần đỉnh, và khó

nhớ hơn
từ nơi nào bạn đến,
sao bạn đến

Đông
khó hơn, và khó hơn để nói
cái từ “tôi”
với bộ mặt nghiêm túc,
và ngủ—

ai có thể ngủ. Ai có thời gian

để chuẩn bị cho ngày trọng đại
khi anh ta sẽ được yêu cầu
nói tạm biệt với mọi người, kể cả
cái đại từ kể trên, buông bỏ
mọi bó buộc trần gian
hoàn toàn, và chứng kiến
tận cùng của thế giới

khó mà nói cách khác
không yêu nó hơn

không yêu nó thật nhiều

Franz Wright, “The Word ‘I’,” Walking to Martha’s Vineyard (Knopf, 2003). This poem was first published in The New Yorker (July 9, 2001 Issue).

Copyright © 2001 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 1, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: