Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cây” – Humberto Akʼabal

poetry spot.jpg

Humberto Akʼabal (1952–2019) là nhà thơ người Guatemala. Ông viết bằng tiếng Kʼicheʼ của người Maya dân tộc ông rồi tự dịch hầu hết các tác phẩm của mình sang tiếng Tây Ban Nha.

Cây

Sách xanh,
nhà thơ cây,
bao nhiêu thơ trong lá của mi!

Bất cứ ai
ngồi trên cành của mi
đều trở thành ca sĩ.

Humberto Akʼabal, “Árbol,” Ajkem tzij: Tejedor de palabras (Cholsamaj Fundación, 2001).

Copyright © 2001 by Humberto Akʼabal | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 13, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: