Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hạnh phúc” – Mary Jean Chan

Mary Jean Chan.jpg

Photo by Hayley Madden for The Poetry Society

Mary Jean Chan sinh năm 1990 ở Hồng Kông và theo học tại Swarthmore College và Đại học Oxford. Cô có bằng PhD về sáng tác văn chương tại Royal Holloway và hiện là giảng viên về thơ tại Đại học Oxford Brookes. Tập thơ đầu của cô đã đoạt giải Sách Costa cho thơ năm 2019.

Hạnh phúc

Mọi thành phần cần thiết cho hạnh phúc:
Tôi lớn lên no đủ, cách hàng năm khỏi
chiến tranh, hậu quả của nó.
Khi có người trong gia đình biết
hy sinh là loại tiền tệ khả thi duy nhất,
kiến thức ấy len lỏi.
Lịch sử phải là đủ.
Mẹ tôi biết cái đói. Một miếng bánh mì, khi không có
phép lạ, không thể mang thêm nhiều ổ bánh.
Tôi cho mình hạt xoài; má để cho người khác.

Tôi cho mình hạt xoài; má để cho người khác.
Phép lạ không thể mang thêm nhiều ổ bánh.
Mẹ tôi biết cái đói. Một miếng bánh mì, khi không có
lịch sử, phải là đủ.
Kiến thức ấy len lỏi:
hy sinh là loại tiền tệ khả thi duy nhất
khi có người trong gia đình biết
chiến tranh, hậu quả của nó.
Tôi lớn lên no đủ, cách hàng năm khỏi
mọi thành phần cần thiết cho hạnh phúc.

Mary Jean Chan, “Happiness,” The Poetry Review, Vol. 108, No. 1 (Spring 2018).

Copyright  © 2018 by Mary Jean Chan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: