Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ruồi” – W. S. Merwin

Dead Frog with Flies

Dead Frog with Flies, 1630 by Ambrosius Bosschaert II

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Ruồi

Vào cái ngày mà lũ ruồi được tạo ra
cái chết đã là một khu vườn
không tường
không táo
không đâu để nhìn lại
cả ngày hôm ấy những vì sao có thể thấy
như những chấm đen
trong mắt ruồi
và âm thanh duy nhất là tiếng ruồi gầm
cho đến khi mặt trời lặn

mỗi ngày sau đó một thứ khác được tạo ra
và thứ khác không tên
là một khu vườn
mà lũ ruồi không bao giờ thấy
cái chúng thấy không ở đó
không tận cùng
không táo
bao quanh bởi những ngôi sao đen
không ai nghe thấy
và ở đó chúng bay vui cả ngày
đeo tang

W. S. Merwin, “Flies,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1971 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: