Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cát từ những cái bình” – Paul Celan

Paul Celan, 1967

Paul Celan, 1967 | Photo by Heinz Köster/ullstein bild/Getty Images

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cát từ những cái bình

Xanh mốc là ngôi nhà của sự lãng quên.
Trước mỗi cánh cổng vẫy người nhạc công bị chặt đầu của mi hóa xanh.
Anh ta đánh cho mi cái trống của rêu và lông mu đắng;
với ngón chân lở loét anh ta vẽ lông mày của mi trên cát.
Anh ta vẽ nó dài hơn, và màu đỏ của đôi môi mi.
Mi đổ đầy những cái bình ở đây và cho trái tim mi ăn.

Paul Celan, “Der Sand aus den Urnen,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1948 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: