Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một ngọn lửa” – Adam Zagajewski

Adam Zagajewski
Adam Zagajewski, 2014 | Photo by Dino Ignani

Adam Zagajewski (1945–2021) là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu luận người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004 và giải Heinrich Mann năm 2015.

Một ngọn lửa

Chúa ơi, cho chúng con một mùa đông dài
và âm nhạc trầm lặng, những cái miệng nhẫn nại,
và một chút kiêu hãnh—trước khi
thời đại của chúng con kết thúc.
Cho chúng con niềm kinh ngạc
và một ngọn lửa, cao, sáng.

Adam Zagajewski, “A Flame,” Without End: New and Selected Poems, trans. Clare Cavanagh (Farrar, Straus and Giroux, 2002).

Copyright © 2002 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: