Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi nghe, rìu đã nở hoa” – Paul Celan

Paul Celan

Photo courtesy of IMAGNO/Austrian Archives

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tôi nghe, rìu đã nở hoa

Tôi nghe, rìu đã nở hoa,
tôi nghe, nơi này không thể gọi tên,

tôi nghe, bánh mì nhìn hắn
chữa lành cho người treo cổ,
bánh mì vợ hắn nướng cho,

tôi nghe, họ gọi cuộc đời
là nơi trú ẩn duy nhất.

Paul Celan, “Ich höre, die Axt hat geblüht,” Schneepart (Suhrkamp Verlag, 1971).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 1, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: