Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Corona” – Paul Celan

NINTCHDBPICT000548613703

Ingeborg Bachmann and Paul Celan in the Prater amusement park in Vienna in 1948 | Photo © Ingeborg Bachmann Erben

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Corona

Từ tay tôi mùa thu ăn cái lá của nó: chúng tôi là bạn.
Chúng tôi bóc thời gian khỏi những cái hạt và dạy nó bước:
thời gian trở lại vỏ.

Trong gương là Chủ nhật,
trong mơ có giấc ngủ,
cái miệng nói sự thật.

Mắt tôi nhìn xuống sinh dục người yêu:
chúng tôi nhìn nhau,
chúng tôi nói với nhau những điều tăm tối,
chúng tôi yêu nhau như anh túc và ký ức,
chúng tôi ngủ như rượu trong vỏ sò,
như biển trong tia máu của trăng.

Chúng tôi đứng ôm nhau bên cửa sổ, người ta nhìn chúng tôi từ dưới phố:
đã đến lúc để họ biết!
Đã đến lúc đá cũng chịu nở hoa,
một trái tim của không yên đập nhịp.
Đã đến lúc để là lúc.

Đã đến lúc.

Vienna, 1948 (?)

Paul Celan, “Corona,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng & Đỗ Nguyễn Tú Anh dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: