Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Với thư và đồng hồ” – Paul Celan

Celan-Lestrange

Etching by Gisèle Celan-Lestrange

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Với thư và đồng hồ

Sáp,
để niêm phong cái không được viết,
thứ đoán
tên mi,
mã hóa
tên mi.

Mi có đến bây giờ, ánh sáng bơi?

Ngón tay, cũng bôi sáp
bị kéo qua những
cái nhẫn lạ, đau.
Những đầu ngón tan đi.

Mi có đến, ánh sáng bơi?

Trống thời gian những tổ ong đồng hồ,
hôn lễ ngàn con ong,
sẵn sàng đi.

Đến đi, ánh sáng bơi.

Paul Celan, “Mit Brief und Uhr,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1956 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 20, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: