Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bến cảng” – W. S. Merwin

Maya Beano

Photo by Maya Beano

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Bến cảng

Dòng sông chậm
và tôi biết tôi đã muộn đến mà không biết
muộn bao lâu
trên cảng cá dằm sự im lặng
đang vẫy từ những chiếc đinh
khô từ lâu
những ô cửa sổ dẫu đập rầm rầm
đã được cố định vào thời gian và không gian
theo một cách tôi không và chưa bao giờ
và những chiếc thuyền đã khuất khỏi tầm mắt

tất cả trừ một con
bên cầu cảng
đầy nước
với bộ đồ biển rách nát của tôi vất thành một đống
ở mũi
và một lời nhắn màu trắng đóng đinh trong một cái hộp
với những chữ trắng
tôi đã đến quá muộn để đọc
khi cái tôi đến để nói là tôi đã biết chúng ta là ai

khi cái tôi đến để nói là
xem xét xem xét
những giọng nói của chúng ta
qua muối

chúng thức dậy trong đầu
trong chính những cái chết

đó là một phần của nó

khi cái tôi đến để nói là
đúng là trong
ngôn ngữ của chúng ta những cái chết sẽ được nghe thấy
vào bất cứ lúc nào qua cuộc trò chuyện
đi lộc cộc trong những căn phòng gỗ
những đóa hoa khô
nhưng họ đã quên mất họ là ai
và giọng chúng ta trong đầu họ đánh thức
những tuổi thơ trong những ngôn ngữ khác

nhưng cả thị trấn đã đi ra biển mà không một lời
mang giọng của tôi

W. S. Merwin, “The Port,” The Carrier of Ladders (Atheneum, 1970). This poem was first published in The New Yorker (November 15, 1969 Issue).

Copyright © 1970 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: