Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tübingen, tháng Giêng” – Paul Celan

celan paul

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tübingen, tháng Giêng

Những con mắt thuyết-
vào sự mù.
Cái – “một bí ẩn
là cái thuần-
phát sinh” – của chúng, cái
ký ức của chúng về
những tháp Hölderlin trôi, mòng-
lượn.

Những chuyến thăm của những thợ mộc chết chìm tới
những từ lặn
này:

Nếu,
nếu một người,
nếu một người đến thế giới, hôm nay, với
bộ râu sáng của
các tổ phụ, anh ta có thể,
nếu nói về thời đại
này, anh ta
chỉ
có thể lắp bắp và lắp bắp,
mãi-, mãi-
thôithôi.

(“Pallaksch. Pallaksch.”)

Paul Celan, “Tübingen, Jänner,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: