Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Tình yêu]” – Ariana Reines

Springtime

Excerpt from Springtime, 1873 by Pierre Auguste Cot

Ariana Reines sinh năm 1980 ở Salem, Massachusetts. Cô đã xuất bản bốn tập thơ, gần đây nhất là A Sand Book, tác phẩm đoạt giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2020.

Tình yêu

Tình yêu

Là một gián đoạn hay một sai lệch, một lực đối lập với quán tính tối hậu của vũ trụ,

Marguerite Duras viết.

Có đáng hay không nó cũng xảy ra. Nó có được tin hay không nó cũng được tin.

Cơn gió lay động chúng ta mà không có một tán lá cần được cầm trên tay của một cô gái nô lệ.

Những nguyên lý của câu là cổ xưa mà không có một cái miệng cần nhớ nó đánh mất gì khi nó để những lời ấy đi ra, một cái gì ác độc hơn cả ý nghĩa của chúng bây giờ, một cái gì quá ác độc để được biết ngay bây giờ

Hay bao giờ.

Tôi cảm thấy chắc chắn rằng ngay cả những con người lầm lỗi nhất cũng có những phẩm chất khác tiết ra

Chỉnh quần áo của họ dưới ánh sáng của số phận

Anh ngửa đầu lên, anh nhìn lên bức tường trắng. Ánh sáng từ đèn có thể là ánh sáng đến từ một khoảng cách lớn, nó có thể là một khoảng cách rất lớn và bức tường có thể là tuyết nó thật đẹp, anh nói. Đầu anh ngước lên tường, mắt anh nhìn lên nó, anh nói, cái đinh trên tường cũng có thể thật đẹp, bởi từ rất xa.

Ariana Reines, “[Love],” Mercury (Fence Books, 2011).

Copyright © 2011 by Ariana Reines | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 26, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: