Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vụ tự sát” – Mark Strand

golconda

Golconda, 1953 by Rene Magritte

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Vụ tự sát

Tôi nhảy từ một tòa nhà
Như thể tôi đang thiếp ngủ,

Cơn gió như một chiếc gối
Làm tôi chậm lại,

Làm tôi chậm lại
Như thể là tôi đang mơ.

Được bao quanh bởi không khí,
Tôi rơi xuống một điểm dừng,

Và đứng như khách du lịch
Xem chim bồ câu.

Những người trong các văn phòng,
Muốn cứu lấy tôi,

Họ há hốc miệng.
“Hãy ném cho tôi viên đá,” tôi hét,

Muốn rơi.
Nhưng chẳng ai nghe.

Họ ném tôi một sợi dây.
Và giờ tôi đang bước đi,

Nói chuyện với bạn,
Nói chuyện với bạn

Như thể là tôi đang mơ
Rằng tôi còn sống.

Mark Strand, “The Suicide,” Reasons for Moving: Poems (Atheneum, 1968). This poem was first published in The New Yorker (March 12, 1966 Issue).

Copyright © 1968 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 8, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: