Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đến nước này” – Mark Strand

house-by-the-railroad

House by The Railroad, 1925 by Edward Hopper

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Đến nước này

Chúng ta đã làm cái chúng ta muốn.
Chúng ta đã bỏ những giấc mơ đi, thích cái ngành công nghiệp nặng
của nhau hơn, và chúng ta đã có nỗi buồn được chào đón
và gọi hủy hoại là thói quen không thể bỏ.

Và giờ chúng ta ở đây.
Bữa tối đã sẵn sàng và chúng ta không thể ăn.
Thịt ngồi trong cái hồ trắng của đĩa.
Rượu đợi.

Đến nước này
cũng có những phần thưởng của nó: không gì được hứa, không gì bị lấy đi.
Chúng ta không có trái tim hay cái gì cứu vớt,
không nơi để đi, không lý do gì để ở.

Mark Strand, “Coming to This,” Darker: Poems (Atheneum, 1970).

Copyright © 1970 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 11, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: