Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chung quy và tóm lại” – W. S. Merwin

original_copie-de-artronbookfinalfinaljuly112011-2-jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Chung quy và tóm lại

Chừng nào còn tin vào bất cứ thứ gì
thì chúng ta còn tin vào phép đo
chúng ta đo với hơi thở đầu tiên chúng ta thở
và âm thanh đầu tiên chúng ta tạo
nó ở trong mỗi từ chúng ta học
và trong mỗi từ nó có nghĩa
là cái gì sẽ đến một lần nữa và khi nào
nó ở đó trong bữa ăn và trong mặt trăng
và trong ý nghĩa nó là ý nghĩa
nó là bầu trời và luống cày
rẽ ở cuối cánh đồng
và dòng thơ chuyển mình theo hơi thở của nó
nó ở trong ký ức cứ mãi nói với chúng ta
một phần câu chuyện cũ về chúng ta

W. S. Merwin, “The Long and the Short of It,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 18, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: