Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một người đàn ông trải qua nỗi đau ngồi trước đàn dương cầm” – Michael Palmer

Michael Palmer

Michael Palmer (1943–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Wallace Stevens năm 2006.

Một người đàn ông trải qua nỗi đau ngồi trước đàn dương cầm

Một người đàn ông trải qua nỗi đau ngồi trước đàn dương cầm
biết hàng ngàn người sẽ chết trong khi anh đang chơi

Anh có hai suy nghĩ về chuyện này
Nếu như anh dừng lại họ sẽ hết đau đớn

Nếu như anh chơi đúng các nốt anh sẽ hết đau đớn
Trong trường hợp thứ hai suy nghĩ đầu sẽ được xóa bỏ

gây đau

Đấy là trong trường hợp mình chơi

anh sẽ tự nói với mình
đôi mắt tôi đã trở nên trống rỗng như đôi mắt của các bạn

đầu tôi phình to ra
mặc dù không ý nghĩ

Những suy nghĩ như thế phá hủy âm nhạc
và điều đó ít nhất cũng tốt

Michael Palmer, “A Man Undergoes Pain Sitting at a Piano,” Sun (North Point Press, 1988).

Copyright © 1988 by Michael Palmer | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: