Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lời chào” – Ezra Pound

pound

Ezra Pound trên tàu SS Cristoforo Colombo, Naples, 1958 | AP Photowire

Ezra Pound (1885–1972) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ.

Lời chào

O thế hệ của những kẻ hoàn toàn tự mãn
và hoàn toàn khó ở,
Tôi đã thấy những ngư dân dã ngoại dưới nắng,
Tôi đã thấy họ với những gia đình bừa bộn,
Tôi đã thấy những điệu cười đầy răng
và đã nghe thấy tiếng cười thô kệch.

Và tôi hạnh phúc hơn các anh,
Và bọn họ hạnh phúc hơn tôi;
Và đàn cá bơi trong hồ
mà thậm chí còn chẳng có quần áo.

Ezra Pound, “Salutation,” Lustra (London: Elkin Matthews, 1916). This poem was first published in the April 1913 issue of Poetry: A Magazine of Verse.

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: