Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như một con mèo” – Laura Cronk

nyercatcartoon

Cartoon by Mike Twohy/The New Yorker

Laura Cronk sinh năm 1977 ở New Castle, Indiana. Cô là tác giả của tập thơ Having Been an Accomplice (Persea Books, 2012) và dạy tại The New School ở New York.

Như một con mèo

Anh muốn có một con chó
nhưng anh giống như một con mèo,
mặc dù anh ghét mèo,
một tình thế rất
giống mèo. Em muốn có một con mèo
nhưng anh dị ứng với mèo
nên chúng ta sẽ nuôi một con chó
nó sẽ giống như em.
Bên cạnh đó, em nhận ra là,
có anh, em đã có
một con mèo. Anh có những
sự tập trung cao độ, như
một con mèo. Mặc dù
cao và khỏe, anh đi
nhẹ nhàng trên phần thịt đệm của
bàn chân, như một con mèo.
Anh giỏi ở
mọi thứ anh từng
cố gắng làm. Trong ẩn ức
của anh anh thà
không bị viết về hay
bị phân tích, như một con mèo.
Nhưng anh rất hợp
để nhìn vào, để nghiên cứu,
trong nhiều tâm trạng
và thái độ của anh, như một con mèo.
Và tình cảm của anh
là bất ngờ và thật,
tỏa ra sự bí ẩn
và hơi ấm bên cạnh em,
như một con mèo.

Laura Cronk, “Like a Cat,” Ghost Hour (Persea Books, 2020). This poem was first published in STAT®REC (December 1, 2017) and was included in The Best American Poetry 2019.

Copyright © 2020 by Laura Cronk | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Như một con mèo” – Laura Cronk

  1. Yang
    March 31, 2020

    Sweet like a cat :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 31, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: