Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Rái cá” – Jordan Davis

otters

Jordan Davis sinh năm 1970 ở New York. Anh biên tập thơ cho tờ The Nation từ năm 2011 đến năm 2013 và là tác giả của hai tập thơ, Million Poems Journal và Shell Game.

Rái cá

Rất nhiều thơ
được chất đầy bằng những thứ
chất đầy thơ. Và nữa,
những thứ này rất thường xuyên
được sắp xếp theo cách
những thứ này được sắp xếp
trong thơ. Chúng ta nên
họp lại với nhau
và đánh cắp thời gian
cho công việc của mình
để chất vào thơ
những thứ
mà nó không
có ở đó trước đây,
và sắp xếp nó
theo một cách mà các thứ
không thường được sắp xếp.

Bấm vào đây để xem
một video quay những con rái cá
nổi bồng bềnh, nắm tay nhau.

Jordan Davis, “Otters,” Shell Game (Edge Books, 2018).

Copyright © 2018 by Jordan Davis | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 3, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: