Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái đe nửa đêm” – Seamus Heaney

heaney 2001

Photograph by Mariana Cook, 2001

Seamus Heaney sinh năm 1939 ở hạt Derry, Bắc Ireland. Ông xuất bản tập thơ đầu năm 1966, theo sau là các tập thơ, phê bình, và dịch phẩm đưa ông đến vị thế là một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ mình. Ông được trao giải E. M. Forster năm 1975, giải Nobel văn chương năm 1995, hai giải Whitbread vào các năm 1996 và 1999, giải Irish PEN năm 2005, giải T. S. Eliot năm 2006, giải David Cohen năm 2009, giải Forward cho tập thơ xuất sắc nhất năm 2010, và giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2012. Ông qua đời ở Dublin năm 2013.

Cái đe nửa đêm

Nếu tôi không ở đó
Khi Barney Devlin nện búa
Xuống cái đe nửa đêm
Thì tôi vẫn có thể nghe thấy: mười hai cú nện
Rền cho thiên niên kỷ.

*

Cháu trai ông nghe thấy nó
Ở Edmonton, Alberta:
Chiếc điện thoại
Giơ cao như tai ngựa,
Barney mỉm cười với chính mình.

*

Sau đó tôi nghĩ
Chuông nhà thờ vượt sao trời nghe tỏ
Và rồi hình dung
Barney gợi ý mình:
“Có lẽ anh nên làm một bài.”

*

Cái mà tôi sẽ làm thay vào đó
Là dẫn lời những thợ rèn thời Trung cổ
Nung đỏ–bỏ nước:
“Huf, puf! Lus, bus! Col!” Tiếng như thế
Những đêm không ai nghe thấy bao giờ
.

*

Và Eoghan Rua
Nhờ Séamus MacGearailt
Rèn cho mình một lưỡi thuổng
Bén, gọn từ cái đe,
Và nghe ngọt như một chiếc chuông.

Seamus Heaney, “Midnight Anvil,” District and Circle (Faber and Faber, 2006).

Copyright © 2006 by Seamus Heaney | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 3, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: