Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Dịch chuyển đỏ” – Tadeusz Dąbrowski

Tadeusz Dabrowski

Photo by Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta

Tadeusz Dąbrowski (1979–) là nhà thơ người Ba Lan với các tác phẩm đã được dịch rộng rãi sang nhiều thứ tiếng. Anh đã có hai tập thơ được xuất bản bằng tiếng Anh, Black SquarePOSTS.

Dịch chuyển đỏ

Vũ trụ cứ tiếp tục mở rộng và chúng ta càng ngày càng xa
nhau hơn, càng ngày càng đắt để chúng ta đi lại
bằng các phương tiện công cộng và nói chuyện qua
điện thoại. Cơ thể chúng ta cứ tiếp tục mở rộng trong các nhu cầu
của nó, đơn điệu như chuyển động của các hành tinh và máu.

Thỉnh thoảng, khi lâu rồi tôi không gặp em, tôi cảm thấy
như tôi chính là vũ trụ, và em là mọi thứ
mà nó chưa chạm được đến.

Tadeusz Dąbrowski, “Redshift,” 3:AM Magazine, trans. Antonia Lloyd-Jones (January 9, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Tadeusz Dąbrowski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: