Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người nghệ sĩ dương cầm trong bóng tối” – W. S. Merwin

Sviatoslav Richter

Sviatoslav Richter with the NY Philharmonic at Carnegie Hall in 1960 | Whitestone Photo

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn năm mươi tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Merwin được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011.

Người nghệ sĩ dương cầm trong bóng tối

Âm nhạc không nằm ở những phím đàn
nó chưa bao giờ được thấy
các nốt lên đường tìm
nhau
lắng nghe để biết con đường
khi chúng đi chúng là âm nhạc
chúng vẫn luôn luôn
chờ cho
những chiếc lá rung động trong không khí đêm
trong khi nó thay đổi xung quanh chúng
mưa đến trong một giai thứ chậm
các điệu tính hát với chính mình trong giấc mơ điệu vũ
chúng tạo ra âm nhạc của riêng chúng
chúng tạo ra nó lần nữa

W. S. Merwin, “Pianist in the Dark,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: