Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Kẻ hộ mệnh” – Mark Strand

sunset on long island

Sunset on Long Island, 1939 by Georgia O’Keeffe

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải thơ Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Kẻ hộ mệnh

Mặt trời đang lặn. Những bãi cỏ cháy.
Ngày đã mất, ánh sáng đã mất.
Vì sao tôi yêu những gì phai nhạt?

Người, kẻ đã rời đi, người, kẻ đang rời đi,
căn phòng tối nào các người trú ngụ?
Kẻ hộ mệnh cho cái chết của tôi,

hãy giữ gìn sự vắng mặt của tôi. Tôi còn sống.

Mark Strand, “The Guardian,” Darker: Poems (Atheneum, 1970). This poem was first published in The New Yorker (May 9, 1970 Issue).

Copyright © 1970 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 7, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: