Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những mặt trời sợi” – Paul Celan

lichtton
Photo credit

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những mặt trời sợi

Những mặt trời sợi
trên đất hoang xám đen.
Một ý
nghĩ cao-cây
bắt lấy quang-âm: vẫn còn
những bài hát để hát vượt ngoài
nhân loại.

27 tháng 11, 1963

Paul Celan, “Fadensonnen,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 17, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: