Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trắng và nhẹ” – Paul Celan

celan paul

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trắng và nhẹ

Cồn lưỡi liềm, vô kể.

Trong bóng-gió, gấp một ngàn lần: em.
Em và cánh tay,
với nó trần truồng tôi mọc về phía em,
kẻ lạc.

Những tia. Chúng thổi chúng ta thành đống.
Chúng ta mang vẻ sáng, nỗi đau và cái tên.

Trắng,
cái cảm động với chúng ta,
không sức nặng,
cái chúng ta trao đổi.
Trắng và nhẹ:
hãy để nó lang thang.

Những khoảng cách, gần trăng, như chúng ta. Chúng dựng.
Chúng dựng vách đá, nơi
cái lang thang vỡ,
chúng dựng
tiếp:
với bọt-ánh-sáng và sóng phụt.

Cái lang thang, ra hiệu từ vách đá.
Những cái trán
nó ra hiệu lại gần,
những cái trán chúng ta được cho mượn,
vì sự phản chiếu.

Những cái trán.
Chúng ta lăn với chúng đằng đó.
Bờ-cát-trán.

Em ngủ chưa?
Ngủ đi.

Cối xay biển xoay
sáng-băng và không nghe thấy,
trong mắt chúng ta.

23 tháng 10, 1956 – 8 tháng 10, 1957

Paul Celan, “Weiß und Leicht,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: