Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tenebrae” – Paul Celan

Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tenebrae

Chúng tôi thì gần, Chúa,
gần và có thể nắm bắt.

Đã nắm bắt, Chúa,
bấu vào nhau, như thể
mỗi thân thể chúng tôi là
thân thể của người, Chúa.

Hãy cầu nguyện, Chúa,
cầu nguyện trước chúng tôi,
chúng tôi thì gần.

Gió-còng chúng tôi đi đến đó,
chúng tôi đi đến đó để cúi
xuống hố và miệng núi lửa.

Đến máng chúng tôi đi, Chúa.

Đó là máu, đó là
cái người đổ, Chúa.

Nó sáng.

Nó hắt hình người vào mắt chúng tôi, Chúa.
Mắt và miệng mở to và trống rỗng, Chúa.
Chúng tôi đã uống, Chúa.
Máu và hình ở trong máu, Chúa.

Hãy cầu nguyện, Chúa.
Chúng tôi thì gần.

10 tháng 3 – 8 tháng 10, 1957

Paul Celan, “Tenebrae,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: