Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“(Tôi biết em” – Paul Celan

Etching by Gisèle Celan-Lestrange

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

(Tôi biết em

(Tôi biết em, em là người cúi mình sâu xuống,
tôi, kẻ bị xuyên qua, trước em phục tùng.
Nơi nào cháy một từ, để làm chứng cho hai ta chứ?
Em – thật, thật cả. Tôi – ảo tưởng hoàn toàn.)

9 tháng 1, 1964

Paul Celan, “(Ich kenne dich,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: