Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một con sâu đo” – Richard Wilbur

Photograph by Bettmann/Getty Images

Richard Wilbur (1921–2017) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1957, hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1957 và 1989, giải Bollingen năm 1971, huân chương Robert Frost năm 1996, giải Wallace Stevens năm 2003, và giải thơ Ruth Lilly năm 2006, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1987–1988.

Một con sâu đo

Con sâu bướm màu xanh
Sọc vàng này, leo lên tấm chắn
Cửa sổ dốc tròng trành,

Liên tục (vì không có
Một bộ chân đầy đủ) uốn cong
Cả cái lưng của nó.

Như thể nó đang gửi
Bằng một kiểu truyền tin thị giác
Những chữ omega tối

Báo những Điều Sau Cuối.
Mặc dù nó không biết, nó sẽ
Sớm mọc cánh, và tôi

Cũng thế, không biết được,
Tới điều kiện nào không tưởng
Phân từng phân tôi bước.

Richard Wilbur, “A Measuring Worm,” Anterooms: New Poems and Translations (Houghton Mifflin Harcourt, 2010). This poem was first published in The New Yorker (February 11 & 18, 2008 Issue).

Copyright © 2010 by Richard Wilbur | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: