Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trong những tiếng ồn” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trong những tiếng ồn

Trong những tiếng ồn, như khởi đầu của chúng ta,
trong hẻm núi,
nơi em rơi vào tôi,
tôi vặn nó một lần nữa, cái
hộp nhạc – em
biết: cái không thể nhìn thấy,
cái
không thể nghe thấy.

26 tháng 10, 1965

Paul Celan, “In den Geräuschen,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: