Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hoa” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Hoa

Hòn đá.
Hòn đá trong không khí, mà tôi theo.
Mắt người, mù như đá.

Chúng ta là
những bàn tay,
chúng ta đã tát rỗng bóng tối, chúng ta đã tìm thấy
từ đã đi lên mùa hè:
hoa.

Hoa – một từ của người mù.
Mắt người và mắt tôi:
chúng lo
cho nước.

Sự phát triển.
Bức tường-tim sau bức tường-tim
thêm cánh.

Thêm một từ như từ này nữa, và những cái búa
sẽ đung đưa ngoài trời.

1957

Paul Celan, “Blume,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 8, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: