Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không còn nghệ-thuật-cát” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Không còn nghệ-thuật-cát

Không còn nghệ-thuật-cát, không sách-cát, không bậc thầy.

Không gì được gieo ra. Bao nhiêu
người câm?
Mười-bảy.

Câu hỏi của mi – câu trả lời của mi.
Khúc ca của mi, nó biết gì?

Sâu-trong-tuyết,
                                   Âu-ong-uyết,
                                                              Â – o – ê.

10 tháng 2, 1964

Paul Celan, “Keine Sandkunst mehr,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 17, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: