Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái gì” – Hoa Nguyen

Hoa Nguyen

Hoa Nguyen sinh năm 1967 ở Vĩnh Long và đến Mỹ từ khi mười tám tháng tuổi. Bà là tác giả của sáu tập thơ, gần đây nhất là A Thousand Times You Lose Your Treasure (Wave Books, 2021). Bà hiện sống ở Toronto và là giảng viên tại Khoa Văn học Anh, Đại học Ryerson.

Cái gì

Cái gì trong đó        salad
gà        nhưng mẹ nó và
đêm        quá dài        Đây là tay
tôi

    Tôi thấy người đi
Sự trống trải trong mắt       Các trang giấy
lật và một cái Frisbee

Xanh-đỏ        Những cái lưỡi trói
cho một bông hoa chạm khắc
như trà tôi mua hôm nay
cho người

        Ghế dưới nắng

Mật

Hoa Nguyen, “What Is,” As Long As Trees Last (Wave Books, 2012).

Copyright © 2012 by Hoa Nguyen | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: