Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phong cảnh với những hình dáng nhỏ” – Donald Justice

donald justice

Donald Justice, 1970 | Photo by LaVerne Harrell Clark

Donald Justice (1925–2004) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1980, giải Bollingen năm 1991, và giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996.

Phong cảnh với những hình dáng nhỏ

Đã từng có vài cây thông, một con kênh, một mảnh trời.
Những cây thông giờ là nhà của những người cực khổ,
Tụm vào nhau, trong một cơn gió xanh, rách rưới.
Những đứa trẻ đi gọi chó, bên dưới những bãi bùn,
Có lần là con kênh. Có một quả bóng đỏ lạc trong đám cỏ.
Đó là mùa đông, đó là sau bữa tối, đó là lời tạm biệt.
Ôi tạm biệt những ngôi nhà, đám trẻ, quả bóng nhỏ màu đỏ,
Và những mảnh trời sẽ tiếp tục rơi suốt nhiều ngày liền.

Donald Justice, “Landscape with Little Figures,” The Summer Anniversaries (Wesleyan University Press, 1960).

Copyright © 1960 by Donald Justice | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 27, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: