Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cảnh quan” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cảnh quan

Cảnh quan với những sinh-vật-bình.
Những cuộc trò chuyện
từ mồm-khói đến mồm-khói.

Chúng ăn:
nấm cục của kẻ điên, một mảnh
thơ không được chôn,
tìm thấy lưỡi và răng.

Một giọt lệ lăn ngược vào mắt.

Nửa bên trái, mồ côi
của vỏ-sò-
hành-hương – chúng đưa nó cho mi,
sau đó trói mi –
lắng nghe nó soi sáng không gian:

trò clanhke chống lại cái chết
có thể bắt đầu.

3–16 tháng 8, 1964

Paul Celan, “Landschaft,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: