Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tôi vẫn có thể thấy em” – Paul Celan

celan paul

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Tôi vẫn có thể thấy em

Tôi vẫn có thể thấy em: một tiếng vọng,
có thể sờ bằng những từ-
cảm, ở sống-
ly-biệt.

Mặt em khẽ ngượng,
khi đột nhiên
trong tôi sáng
như đèn, ở điểm
đau đớn nhất người ta nói Không bao giờ.

Paris, 2 tháng 9, 1967

Paul Celan, “Ich kann dich noch sehen,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: