Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có đất trong họ” – Paul Celan

celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Có đất trong họ

Có đất trong họ, và
họ đào.

Họ đào và đào, và thế là ngày
của họ qua đi, đêm của họ. Và họ không ca ngợi Chúa,
kẻ, như họ đã nghe, muốn tất cả chuyện này,
kẻ, như họ đã nghe, biết tất cả chuyện này.

Họ đào và không nghe thấy gì nữa;
họ không trở nên thông thái, sáng tác không bài ca,
không tạo dựng cho mình một ngôn ngữ nào cả.

Họ đào.

Một sự tĩnh lặng đến, một cơn bão cũng đến,
tất cả đại dương đến.
Tôi đào, người đào, và nó, con giun cũng đào,
và tiếng hát ở đó nói: Họ đào.

Ôi một, ôi không, ôi không ai, ôi người:
Nó đi đến đâu, khi đi đến không đâu?
Ôi người đào và tôi đào, và tôi đào tới người,
và trên ngón tay chúng ta chiếc nhẫn tỉnh giấc.

Paul Celan, “Es war Erde in ihnen,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: