Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bóng và khói” – Charles Wright

Charles Wright

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Bóng và khói

Hãy sống như thể anh đã chết,
                                                            Che Guevara tuyên bố.
Okay, hãy xem nó thế nào.
Không khác biệt lắm, theo như tôi có thể thấy,
                                                                                          trái đất vẫn Thiên đường
Nó luôn luôn muốn là,
Bầu trời vẫn xa như trước,
Mây vẫn những cánh cổng di động cũ kể từ khi thời gian bắt đầu.

Không có vòng tròn nào, không có tình cảm nào để bị phá vỡ.
Chỉ có khúc hát của những chàng trai trẻ,
                                                                      và khúc hát của những người già,
Mong một điều gì khác.
Hãy đánh thức họ khỏi nỗi vô tri,
Chúa,
        hãy bảo họ rằng những cái bóng đã đi, khói
Đã tan,
            hãy bảo họ rằng ánh sáng không bao giờ là một ẩn dụ.

Charles Wright, “Shadow and Smoke,” Caribou (Farrar, Straus and Giroux, 2014). This poem was first published in The New York Review of Books (February 23, 2012 Issue).

Copyright © 2014 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 14, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: