Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những năm từ em đến tôi” – Paul Celan

celan

Paul Celan in his library, Rue de Longchamp, 1958

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những năm từ em đến tôi

Tóc em lượn một lần nữa khi tôi khóc. Bằng màu xanh của mắt em
em trải cái bàn tình yêu của chúng ta: một chiếc giường giữa mùa hè và mùa thu.
Chúng ta uống cái ai đó ủ mà không phải là tôi, không phải em, không phải người thứ ba:
chúng ta nhấm nháp một thứ trống rỗng và cuối cùng.

Chúng ta nhìn nhau trong những tấm gương của biển sâu và chuyền thức ăn cho nhau mau hơn:
đêm là đêm, nó bắt đầu bằng buổi sáng,
nó đặt tôi xuống bên em.

Paul Celan, “Die Jahre von dir zu mir,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: