Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đen” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đen

Đen,
như vết thương ký ức,
đôi mắt đào về phía người
dưới cái quan-địa cắn-
sáng bởi răng-tim,
vẫn là giường chúng ta:

qua cái trục này người phải đến –
người đến.

Trong cảm-giác-
hạt
biển ngôi-sao người ra, sâu trong nhất, mãi mãi.

Sự trao tên có một kết thúc,
lên người tôi ném số phận mình.

3–9 tháng 8, 1964

Paul Celan, “Schwarz,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 10, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: