Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phác họa một cảnh quan” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Phác họa một cảnh quan

Những mộ tròn, bên dưới. Trong
bốn thì bước của năm trên
các bậc dốc xung quanh.

Dung nham, bazan, đá
ửng sáng của lòng thế giới.
Đá túp nguồn,
nơi ánh sáng phát triển cho chúng ta, trước
hơi thở.

Xanh dầu, phủ bụi biển
giờ không thể tiếp cận. Hướng về
trung tâm xám,
một yên đá, trên đó,
móp và cháy,
trán động vật với
ngọn lửa rạng.

Paul Celan, “Entwurf einer Landschaft,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 13, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: