Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sương” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Sương

Sương. Và tôi nằm cùng người, người, trong đổ nát,
một mặt trăng lầy
trút xuống chúng ta câu trả lời,

chúng ta vỡ ra
và vụn lại làm một:

Chúa bẻ bánh mì,
bánh mì bẻ Chúa.

27 tháng 4, 1967

Paul Celan, “Tau,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: