Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đêm dài – Đêm rộng!” – Emily Dickinson

Đêm dài – Đêm rộng!

Đêm dài – Đêm rộng!
Giá người ở cạnh
Đêm dài sẽ thành
Đêm ta sang trọng!

Ích gì – cơn Gió –
Tới một Trái tim trong bến cảng –
Bỏ La bàn đi –
Bản đồ cũng thế!

Chèo trong Địa đàng –
Ah, Biển dậy!
Giá được neo lại – nơi người –
Đêm nay!

1861

Emily Dickinson, “Wild Nights – Wild Nights!Poems: Second Series (Roberts Brothers, 1891).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 25, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: