Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ngoài biển khơi” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Ngoài biển khơi

Paris, con tàu nhỏ, nằm neo trong cốc:
và tôi ăn cùng người như thế, uống vì người.
Tôi uống, cho đến khi trái tim tôi tối lại vì người,
đến khi Paris bơi trên giọt nước mắt của nó,
đến khi nó đặt hành trình đến tấm mạng xa xôi
che thế giới khỏi chúng ta, nơi mỗi Người là một cành cây,
trên đó tôi treo như một chiếc lá, im lặng và trôi.

Paul Celan, “Auf Hoher See,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1949 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 6, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: