Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những con đường trong bóng-bới” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những con đường trong bóng-bới

Những con đường trong bóng-bới
của tay người.

Từ luống-bốn-ngón
tôi moi lên
phước lành hóa đá.

18 tháng 10, 1963

Paul Celan, “Wege im Schatten-Gebräch,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 27, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: