Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bộ não – rộng hơn Bầu trời – ” – Emily Dickinson

Bộ não – rộng hơn Bầu trời –

Bộ não – rộng hơn Bầu trời –
Bởi – đặt hai thứ kề bên –
Thứ này thứ kia chứa đựng
Dễ ợt – và cả Người – thêm –

Bộ não sâu hơn biển cả –
Bởi – đặt chúng – Xanh kề Xanh –
Thứ này thứ kia hấp thụ –
Như Bọt biển – trong Xô – nhanh –

Bộ não nặng tựa như Chúa –
Bởi – Nhấc lên – Cân từng Cân—
Chỉ khác một điều – nếu có –
Như Âm tiết khác Âm thanh –

Emily Dickinson, “The Brain – is wider than the Sky – ” [c. 1862].

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 28, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: