Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phía bên đây” – Octavio Paz

Octavio Paz (1914–1998) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Miguel de Cervantes năm 1981, giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1982, và giải Nobel văn chương năm 1990.

Phía bên đây

        cho Donald Sutherland

Có ánh sáng. Ta không thấy hay chạm vào nó.
Nằm trong những sự sáng rõ trống rỗng của nó
cái ta thấy và cái ta chạm.
Tôi thấy bằng đầu ngón tay
cái mắt tôi cảm thấy:
                                        những bóng tối, thế giới.
Bằng những bóng tối tôi vẽ các thế giới,
tôi tiêu tán các thế giới bằng những bóng tối.
Tôi nghe thấy ánh sáng đập ở phía bên kia.

Octavio Paz, “Este lado,” Árbol adentro (Seix Barral, 1987).

Copyright © 1987 by Octavio Paz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 29, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: