Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái từ về đi-vào-những-chiều-sâu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Cái từ về đi-vào-những-chiều-sâu

Cái từ về đi-vào-những-chiều-sâu
mà chúng ta từng đọc.
Những năm, những từ kể từ ấy.
Chúng ta vẫn vậy.

Em biết, không gian là vô hạn,
em biết, em không cần phải bay,
em biết, cái viết mình trong mắt em
đào sâu chiều sâu của chúng ta.

Paul Celan, “Das Wort vom Zur-Tiefe-Gehen,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 1, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: