Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Một cái lá” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Một cái lá

Một cái lá, không cây,
cho Bertolt Brecht:

Thời này là thời gì
mà một cuộc trò chuyện
gần như là một tội ác,
bởi vì nó bao hàm
quá nhiều điều nói ra?

Paul Celan, “Ein Blatt,” Schneepart (Suhrkamp Verlag, 1971).

Copyright © 1968 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 17, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: