Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hai mươi năm cưới” – Ai

Ai (1947–2010) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1999.

Hai mươi năm cưới

Anh bắt em đợi trong một con xe tải
với một cái bánh ngon lành lún xuống mương,
trong khi anh đái vào mặt phía nam của một cái cây.
Nhanh lên. Em chẳng mặc gì dưới váy tối nay.
Nó vẫn làm anh phấn khích, nhưng cái xe này không cửa sổ
và cái ghế ngồi, một cái đùi giả da,
ép sát vào em thật lạnh.
Em vẫn cỡ, dáng, hiệu như hai mươi năm trước,
nhưng hãy vào trong đây, hãy nổ máy;
anh sẽ có sức mạnh, có ý chí để di chuyển.
Em sẽ kéo, anh sẽ đẩy, mình sẽ xé nhau ra làm hai.
Đi nào, anh ơi, ngả lưng em xuống dưới.
Cứ làm như anh chẳng nợ em điều gì
và có thể mình sẽ lăn khỏi đây,
bỏ quá khứ chồng chất ở đằng sau chúng ta;
những tờ báo cũ không ai sẽ phải đọc lại.

Ai, “Twenty-year Marriage,” Cruelty (Houghton Mifflin, 1973).

Copyright © 1973 by Ai | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: