Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đồng hồ cát” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Đồng hồ cát

Đồng hồ cát, sâu
trong bóng mẫu đơn, chôn:

Khi suy nghĩ đi xuống
làn Ngũ tuần, rốt cuộc,
nó thừa hưởng vương quốc,
nơi em, sa vào cát, dò hơi.

4 tháng 6, 1964

Paul Celan, “Das Stundenglas,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 31, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: